خانه » خبرنگاران افغان به دبیرکل سازمان ملل نامه سرگشاده نوشت: به وضعیت اسفبار خبرنگاران رسیدگی کنید
تازه‌ترین رویدادهای خبری (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، صحی و ورزشی) افغانستان و جهان از خبرگزاری
 

مطالب مهم

اخرین خبرها

تمامی حقوق برای خبرگزاری بخدی محفوظ می باشد