شما می‌توانید با بخش‌های مختلف خبرگزاری بخدی تماس بگیرید.

ما تلاش می‌کنیم هر چه سریعتر به پیام شما پاسخ دهیم. لطفا قبل از ارسال پیام دقت کنید که می‌خواهید با کدام بخش خبرگزاری تماس می‌گیرید.

صاحب امتیاز: محمد سالم وحدت

ایمیل آدرس: salemwahdat@bokhdinewsagency.com

مدیر مسوول: محمد زرین

ایمیل آدرس: zarin@bokhdinewsagency,com

ceo@bokhdinewsagency,com

بخش‌ها:

روابط عمومی: info@bokhdinewsagency.com

مارکیتیک (تبیلغیات): marketing@bokhdinewsagency.com

ارسال خبر: news@bokhdinewsagency.com

تازه‌ترین رویدادهای خبری (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، صحی و ورزشی) افغانستان و جهان از خبرگزاری
 

مطالب مهم

اخرین خبرها

تمامی حقوق برای خبرگزاری بخدی محفوظ می باشد