خانه » چهار تبعه افغانستان به جرم قاچاق انسان در فرانسه مجرم شناخته شدند؛ زندان، جریمه و اخراج به افغانستان
تازه‌ترین رویدادهای خبری (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، صحی و ورزشی) افغانستان و جهان از خبرگزاری
 

مطالب مهم

اخرین خبرها

تمامی حقوق برای خبرگزاری بخدی محفوظ می باشد