خانه » اوچا: برای پاکسازی افغانستان از وجود ماین به بیش از 18 میلیون دالر نیاز است؛ قندهار بیشترین و کاپیسا کمترین ماین را دارد
تازه‌ترین رویدادهای خبری (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، صحی و ورزشی) افغانستان و جهان از خبرگزاری
 

مطالب مهم

اخرین خبرها

تمامی حقوق برای خبرگزاری بخدی محفوظ می باشد