خانه » اظهار نگرانی جدی برنامه غذایی جهان از گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان؛ درخواست بودجه فوری 800 میلیون دالری
تازه‌ترین رویدادهای خبری (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، صحی و ورزشی) افغانستان و جهان از خبرگزاری
 

مطالب مهم

اخرین خبرها

تمامی حقوق برای خبرگزاری بخدی محفوظ می باشد