خانه » اظهار نگرانی برنامه جهانی غذا: از هر ده خانواده افغان 9 خانواده قادر به تهیه غذایی کافی نیستند
تازه‌ترین رویدادهای خبری (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، صحی و ورزشی) افغانستان و جهان از خبرگزاری
 

مطالب مهم

اخرین خبرها

تمامی حقوق برای خبرگزاری بخدی محفوظ می باشد